Go to content

Upskilling. Jak szkolenia oparte o role zawodowe budują kompetencje cyfrowe

Gamitlab|2 października 2020

Kompleksowe przygotowanie do pracy na zamiast nauki wybranych zagadnień. Dlaczego programy rozwojowe przygotowujące do pełnienia kluczowych ról w transformacji cyfrowej są skuteczniejsze od tradycyjnych szkoleń?

Stoimy u progu kolejnej rewolucji przemysłowej. Pierwsza opierała się na wykorzystaniu pary, druga – elektryczności, trzecia – automatyzacji produkcji i rozwoju technologii komputerowej. Czwarta rewolucja przemysłowa, według World Economic Forum, będzie się opierać na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, robotyce, data science, cloud computing oraz Internecie rzeczy. Gwałtowny rozwój technologii oraz przemiany społeczne (ostatnio związane przede wszystkim z pandemią koronawirusa) znacząco przyspieszą proces wchodzenia gospodarek w fazę czwartej rewolucji przemysłowej. Aby przetrwać, firmy będą zmuszone przemyśleć swoje modele biznesowe i w dużo większym stopniu oprzeć swoją działalność na nowych technologiach. W dobie transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staną się pracownicy wykwalifikowani do pełnienia w firmach ról związanych z rozwojem nowych technologii.

Jak można zdobyć wiedzę niezbędną w dobie czwartej rewolucji przemysłowej? Coraz popularniejszą opcją stają się programy prowadzone online. Klienci mogą wybierać spośród nieprzebranej oferty szkoleń, z których każde kładzie nacisk na rozwój konkretnej umiejętności. To tradycyjne podejście nie odpowiada jednak w pełni na potrzeby osób chcących rozpocząć lub rozwinąć karierę w programach transformacji cyfrowej. Nowoczesne stanowiska pracy wymagają integracji wielu różnych umiejętności i narzędzi. Szkolenie pracowników poprzez wysyłanie ich na kursy wybrane z katalogu firmy szkoleniowej to podejście reaktywne, które uczy wyizolowanych umiejętności zamiast całościowego spojrzenia na charakter wykonywanej pracy.

Podejście oparte o role zawodowe

Istnieje jednak alternatywa dla tradycyjnych szkoleń opartych o rozwój wyizolowanych umiejętności. Mowa o innowacyjnych szkoleniach stworzonych przy pomocy podejścia opartego o role zawodowe. Podejście to opiera się na trzech filarach:

  1. Identyfikacja kluczowych ról w organizacji, które pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów w programie transformacji cyfrowej
  2. Określenie niezbędnego zestawu umiejętności dla każdej z tych ról, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie przyjętych celów
  3. Zaprojektowanie zintegrowanej ścieżki nauki dla każdej z ról, która obejmuje zarówno umiejętności technologiczne, jak i trening w ich praktycznym biznesowym zastosowaniu

Podejście do szkoleń oparte o role zawodowe ma w sobie ogromny potencjał, jednak wymaga całkowitej zmiany założeń, jakimi kierują się firmy szkoleniowe. Zamiast nauczania wybranej umiejętności organizatorzy muszą spojrzeć całościowo na charakter pracy nowoczesnych specjalistów.

Organizacja szkoleń opartych na rolach zawodowych powinna przebiegać według następującego schematu:

  1. Monitorowanie trendów i zmian zachodzących w branży
  2. Identyfikacja kluczowych ról pełnionych przez pracowników
  3. Analiza umiejętności niezbędnych do wykonywania danej roli
  4. Stworzenie ścieżki nauki obejmującej te umiejętności oraz zdolność do zastosowania ich w praktyce

Przyglądając się ostatnim trendom, jakie zachodziły w branżach finansowej, FMCG, telekomunikacyjnej, technologicznej i konsultingowej, możemy zauważyć znaczny wzrost popularności takich rozwiązań technologicznych jak cloud computing, data mining, AI i uczenie maszynowe.

Dzięki analizie trendów i warunków, w jakich funkcjonują dzisiejsze firmy, jesteśmy w stanie wyróżnić kluczowe role zawodowe czwartej rewolucji przemysłowej. Możemy je przyporządkować do czterech kategorii: Biznes cyfrowy, Zarządzanie IT, Analiza danych & Sztuczna inteligencja oraz Technologia. Jest to uproszczony podział, który powstał na podstawie analizy struktur organizacyjnych firm z różnych branż. Może on służyć jako uniwersalny punkt odniesienia dla przedsiębiorstw z różnych branż. Mimo że nazwy poszczególnych ról nie zawsze są ujednolicone i mogą różnić się w zależności od firmy, to zaprezentowany poniżej podział pokrywa potrzeby niemal każdej firmy, która przechodzi transformację cyfrową. Oto 37 kluczowych ról dla sukcesu przedsiębiorstw w dobie czwartej rewolucji przemysłowej:

Po wyodrębnieniu ról kluczowych dla sukcesu firm należy zidentyfikować umiejętności, które są najważniejsze do efektywnego pełnienia danej roli. Dla każdej z ról powstaje w ten sposób lista zagadnień, która obejmuje niezbędne koncepcje i narzędzia. Biorąc pod uwagę nieustanny rozwój technologii i zmieniające się światowe trendy, listę tę należy stale aktualizować i adaptować do zachodzących zmian. Poniższa grafika przedstawia umiejętności i programy kluczowe dla odniesienia sukcesu w jednej z trzech ról związanych z analizą danych:

Po zidentyfikowaniu kluczowych umiejętności należy zaprojektować dla każdej z ról kompleksową i logiczną ścieżkę nauki, która krok po kroku przekazuje kursantom niezbędną wiedzę i pozwala wykorzystać ją w praktyce podczas pracy nad projektami opartymi o realne problemy biznesowe. W odróżnieniu od tradycyjnej metody szkoleniowej opartej o rozwój wyizolowanej umiejętności szkolenia oparte o role zawodowe są nastawione na konkretny wynik, jakim jest gotowość do pełnienia danej roli w środowisku biznesowym.

Poniższa grafika przedstawia ścieżkę nauki zaprojektowaną dla osób aspirujących do zdobycia pracy lub rozwoju kariery jako Data Scientist:

Jak widać na powyższej grafice, ścieżka nauki rozpoczyna się zapoznaniem z podstawowymi koncepcjami niezbędnymi do wykonywania danej roli. W przypadku roli Data Scientist są to kluczowe zagadnienia dotyczące statystyki. Następnie ścieżka nauki powinna zapoznać kursantów ze specjalistycznymi programami i narzędziami niezbędnymi do wykonywania danej roli. Kurs Data Science online powinien stawiać na naukę technologii do przetwarzania i wizualizacji danych, takich jak R, Python czy Tableau. Szkolenie oparte na rolach zawodowych powinno kończyć się wykonaniem obszernego projektu, który w praktyczny sposób pozwoli wykorzystać uczestnikom poznane koncepcje i narzędzia.

Zapisz się na szkolenie przygotowujące do pełnienia wybranej roli

Interesują Cię szkolenia zaprojektowane z myślą o kompleksowym przygotowaniu do pełnienia określonej roli w nowoczesnych firmach? Jeśli tak, sprawdź oferowane przez nas programy rozwojowe Simplilearn, jednego z globalnych liderów w prowadzeniu szkoleń online. W odróżnieniu od tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, które zazwyczaj oferują zaledwie kilkanaście do kilkudziesięciu godzin nauki w ciągu kilku dni, uczestnicy programów rozwojowych Simplilearn otrzymują (w zależności od programu) 100 – 250+ godzin nauki oraz aż rok na ukończenie programu, co daje możliwość dogodnego rozłożenia nauki w czasie. 

Programy rozwojowe Simplilearn dzięki kompleksowemu podejściu do nauczanego materiału przynoszą wymierne rezultaty i są bardzo wysoko oceniane przez kursantów, którzy zdobyli dzięki nim wymarzoną pracę lub awans: średnia ocena oferowanych przez nas szkoleń dokonana przez osoby, które ukończyły kurs, wynosi aż 4,69/5 na portalu SwitchUp.org oraz 4,64/5 na portalu Course Report. Za jakość programów rozwojowych Simplilearn odpowiadają m.in. partnerstwa z renomowanymi instytucjami i firmami, w tym MIT, IBM, Microsoft, AWS, PMI, Axelos czy IIBA. 

Skuteczność programów rozwojowych Simplilearn wynika przede wszystkim z efektywnego sposobu przekazywania wiedzy w postaci metody Online bootcamp. Składają się na nią lekcje w wirtualnej klasie na żywo z doświadczonym zagranicznym mentorem, materiały wideo do samodzielnej nauki w dowolnym miejscu i czasie (również za pośrednictwem aplikacji mobilnej) oraz ćwiczenia i projekty do wykonania. Zajęcia prowadzone są 100% zdalnie, a wiele spośród nich przygotowuje do zdawania prestiżowych egzaminów certyfikacyjnych renomowanych międzynarodowych instytucji i firm (m.in. PMI, IIBA, EXIN, AWS, Microsoft czy Google). 

Jeśli szukasz kompleksowego szkolenia, które wyposaży Cię w nowoczesne kompetencje niezbędne do zdobycia wymarzonej pracy lub przygotuje Twoich pracowników do pełnienia kluczowej roli w firmie, sprawdź programy rozwojowe Simplilearn w naszej ofercie: 

Big Data Engineer

Artificial Intelligence Engineer

Data Analyst

Data Scientist 

Cloud Architect

Digital Project Manager

DevOps Engineer

Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Associate

Artykuł jest oparty na tekście Simplilearn „Skilling for the Digital Economy: A Role-Based Approach”.

Autor