Go to content

Certyfikacja

Każde z naszych szkoleń kończy się przyznaniem cyfrowego certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu. Aby otrzymać certyfikat, należy najpierw spełnić określone wymagania, które różnią się w zależności od kursu. W większości przypadków kursanci muszą odtworzyć przynajmniej 85% materiałów wideo do samodzielnej nauki oraz zdać test końcowy. Niektóre szkolenia wymagają również wykonania projektów edukacyjnych, które należy wysłać do indywidualnej oceny ekspertów. Kursy prowadzone metodą Blended Learning Online wymagają dodatkowo uczestnictwa w zajęciach wirtualnej klasy.

Jak uzyskać certyfikat potwierdzający odbycie kursu online?

Wiele spośród naszych kursów nie tylko umożliwia zdobycie certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia, ale również przygotowuje do egzaminów certyfikacyjnych renomowanych zagranicznych instytucji. Wybrane kursy posiadają akredytacje takich organizacji jak Project Management Institute, IIBA, AXELOS, EXIN, AWS czy Tableau.

Aktualną ofertę naszych kursów możesz sprawdzić na tej stronie