Go to content
transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa może mieć na celu pozyskanie nowych klientów, ograniczenie kosztów poprzez automatyzację operacji, może też być skierowana na obronę istniejącego biznesu przed innowacyjnymi modelami biznesowymi startupów. Opracowanie strategii cyfrowej oznacza konieczność znalezienia odpowiedzi na szereg pytań.

Klienci

 • Jak zmieniły się zachowania klientów w świecie cyfrowym?
 • Jaki jest cel mojej obecności w mediach społecznościowych?
 • Czy nowi konkurencji potrafią lepiej identyfikować i zaspokajać potrzeby klienta?
 • Jaka jest rola urządzeń mobilnych w procesie zakupowym?
 • Jakie rozwiązania technologiczne pozwolą mi podnosić obsługę klientów?

Platformy i ekosystemy

 • Jakie mogę odnieść korzyści z modeli biznesowych opartych o platformy transakcyjne?
 • Czy globalne platformy transakcyjne są zagrożeniem dla mojego biznesu?
 • Czy powinienem dołączyć do istniejącego ekosystemu czy tworzyć własny?
 • Jak dopasować moją propozycję wartości?
 • Czy gospodarka współdzielenia stanowi ryzyko czy szansę dla mojej firmy?

Analiza danych

 • Jakie są nowe źródła danych istotne dla mojej firmy?
 • Czy zbieram i analizuję dane o zachowaniu moich klientów w sieci?
 • Czy analiza danych cyfrowych jest w pełni zintegrowana z moim procesem decyzyjnym?
 • W których obszarach analiza danych przyniesie największe korzyści?
 • Jak mierzyć wpływ inicjatyw analityki danych?

Innowacja i nowe metody pracy

 • Jak wprowadzać metody innowacji oparte o szybkie testy prototypów?
 • Jak zapewnić równowagę między eksperymentami a zaplanowanym procesem innowacji?
 • Jakie korzyści może przynieść innowacja Agile?
 • Czy powinniśmy powołać Dyrektora ds. Cyfryzacji? Jakie powinny być główne zadania na tym stanowisku?
 • Czy scentralizować zarządzanie programem transformacji czy inicjatywy cyfrowe powinny być rozproszone w organizacji?

Zarządzanie zmianą

 • Jak opracować realistyczny harmonogram zmian?
 • Jakie są kompetencje cyfrowe w mojej organizacji?
 • Jakie są nowe kompetencje potrzebne do wdrożenia transformacji cyfrowej?
 • Jak włączyć kompetencje cyfrowe do planów rozwoju pracowników?
 • Czy zakomunikowałem plan zmian moim pracownikom?

Zidentyfikuj kompetencje konieczne do wdrożenia strategii

Wdrożenie strategii cyfrowej wymaga budowy nowych kompetencji lub rozwoju dotychczasowych umiejętności pracowników. Każdy program transformacji jest inny, różnice wynikają z celów transformacji, przyjętej strategii czy zakładanego tempa zmian. Przed rozpoczęciem zmian zidentyfikuj, które kompetencje są niezbędne, aby pracownicy byli zaangażowani i w pełni wsparli cele strategii. Poza kompetencjami technicznymi związanymi z nową technologią, konieczne jest rozwijanie miękkich umiejętności jak komunikacja wewnątrz zespołu, czy umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na wymagania klienta.

szkolenia online

Buduj kompetencje cyfrowe zespołu

Budowa kompetencji cyfrowych powinna być dopasowana do celów programu oraz do obecnego poziomu zaawansowania technologicznego zespołu. Obok umiejętności technologicznych kluczowe jest wdrożenie nowej kultury otwartej na eksperyment, gotowość podejmowania ryzyka, świadomość konieczności podnoszenia kompetencji. Nasz proces obejmuje pięć kroków, które pomogą zbudować kompetencje cyfrowe w Twoim zespole.

 1. Diagnoza istniejących kompetencji cyfrowych
 2. Mapa kompetencji cyfrowych niezbędnych do transformacji
 3. Plan dedykowanego programu szkoleniowego, włączenie programu do planów rozwoju pracowników
 4. Szkolenia programu szkoleniowego
 5. Integracja nowych umiejętności do codziennych działań firmy

Przyspieszaj transformację cyfrową